Промените вече се осъществяват – на бул. „Ал. Стамболийски“ паркоместата са разчертани успоредно на пътното платно, а не както до момента под 45-градусов ъгъл. Това реално ще намали броя им с около 10. На ул. „Съборна“ автомобилите вече ще спират само от едната страна и само на пътното платно, а не както до момента и върху част от тротоара. Промяната ще става поетапно като идеята е след време „Съборна“ да стане зона изцяло свободна от автомобили.