fbpx

На 10 февруари в Парк хотел Витоша-София се организира семинар от EXPERT EVENTS  е във връзка с новите промени в Наредбата за касовите апарати.

Темата на семинара е:

„ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ“

На семинара ще бъдат разгледани обстойно всички последни промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, в т.ч. и промените обнародвани в ДВ бр. 52 от 2 юли и в ДВ бр. 75 от 24 септември 2019 г.

На семинара ще бъдат представени множество примери и практически разяснения във връзка с промените в Наредба № Н-18.

Специално внимание ще бъде обърнато на:

– Актуалните срокове по Наредбата

– Изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

– Изискванията към производители/разпространители на СУПТО

– Изискванията към електронните търговци и електронните магазини

– Регистрирането и отчитането на продажби/сторно операции

– Предаването на данни за продажбите в търговските обекти към Националната агенция за приходите

– Измененията във формата и начина на предаване на данните

– Новите елементи и изисквания към фискалната касова бележка

– Промените, свързани с възможността за издаване на фискален бон в електронен вид

Лектори на семинара са:

ЛЮБКА ТИМЧЕВА – Експерт в дирекция Контрол в ЦУ на Националната агенция за приходите

КАТЯ ГУЩЕРСКА  – Методолог в Националната агенция за приходите

Всички участници ще имат възможност предварително да поставят своите въпроси и казуси, които биха искали да бъдат разгледани от лекторите от НАП!

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

Такси за участие в семинара:

185 лв. за един участник и 145 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

РЕГИСТРАЦИЯ

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение!

Контакт за заявка за семинара:

телефон: 0876 766 300

events@expertevents.bg

 

Коментирай

Сродни новини:

Андреевден

В българския Народен календар този празник е познат под различни имена (Андрѐювден, Андрѐя, Ендрѝн, Едрѐй,

Новини от деня

Андреевден

В българския Народен календар този празник е познат под различни

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020