fbpx
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

На основание чл. 100, ал. 1 от КСО пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г.
включително, се осъвременяват от 1 юли 2020 г. въз основа на Решение по т. 3 от протокол
№ 5 от 12 май 2020 г. на Надзорния съвет на НОИ с 6,7 на сто.

С член единствен на Постановление на Министерския съвет № 107 от 28 май 2020 г.
е определен нов размер на социалната пенсия за старост – 141.63 лв. месечно, считано от
01.07.2020 г.

Във връзка с това размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, които се
определят в процент от социалната пенсия за старост, също се изменят, считано от 1 юли
2020 г.

Добавката за чужда помощ се определя в размер на 106,22 лв. (75 % от 141,63 лв.).

С чл. 10 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за
2020 г., считано от 1 юли до 31 декември 2020 г. е увеличен минималният размер на
пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 КСО на 250,00 лв. (увеличение с
13,93 на сто).

Новите размери на пенсиите ще бъдат изплатени на лицата с редовното плащане на
пенсиите през месец юли на 2020 г.

 

Коментирай

Сродни новини:

Илинден

Илинден в България се нарича денят, в който се почита Свети пророк Илия на 20 юли.

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата