fbpx

Пет членен състав на Върховният административен съд с определение №12393 от 15.11.2018г.  се пройзнесе окончателно относно процедура за издаване на лицензия по чл.116е от Закона за радио и телевизия.

В закона ясно е изписано, че съгласно чл.116е, ал.1 ЗРТ процедурата за издаване на лицензия за радио- и телевизионна дейност за национални/регионални програми, които могат да бъдат разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, се открива по искане на заинтересовано лице или по инициатива на Съвета за електронни медии, или на Комисията за регулиране на съобщенията.

След като Съвета за електронни медии неоснователно даваше откази за процедура по лицензиране на цифрово радио разпространение  и без да се мотивира. В издаваните откази СЕМ описва, че липсва държавна стратегия и политика в областта на радиодейност чрез наземното цифрово радиоразпръскване, което неотговаря на истината.

След пройзнасянето на пет членен състав на ВАС, СЕМ е задължен да започне процедурата за издаване на лицензия за разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.

След кратко експерименталното излъчване, чрез мултиплекс със система DAB + на цифрово излъчване на радио в България, през месец май 2018г., на територията на София, се очаква вече да премине в постоянно излъчване.

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020