fbpx

Във връзка с извършено технологично обновление, се възобновява процесът, свързан с автоматично подаване на данни от фискални устройства (ФУ)/интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) в НАП, считано от 5 май 2021 г.

Оптимизацията на процеса изисква, при подаване на XML-съобщения за извършване на промяна на първоначално подадените регистрационни данни или дерегистрация на ФУ/ИАСУТД, да има подадено уведомление за предстоящо техническо обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД по реда на чл. 49б, ал. 2 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.). Уведомлението се подава от сервизните организации по електронен път, чрез електронната услуга „Уведомление за сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД“, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за електронни  услуги на НАП, по образец, съгласно приложение №27 от Наредба №Н-18/2006 г.

След успешно подадено уведомление за предстоящо сервизно обслужване/ремонт, сервизната организация има възможност в рамките на 48 часа да извърши необходимите действия за подаване на XML-съобщения за конкретно/и устройство/а или система/и, свързани с промяна на регистрационни данни или дерегистрация на ФУ/ИАСУТД.

В случай че горепосоченият период не е достатъчен за приключване на започнати сервизни дейности,  е възможно да се подаде ново уведомление, с което ще се осигурят нови 48 часа. За целта отново чрез електронната услуга „Уведомление за сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД“ трябва да се заяви прекратяване на предходно подадено уведомление.
При подаване на XML-съобщения за промяна на първоначално подадените регистрационни данни или дерегистрация на ФУ/ИАСУТД се изисква наличие на актуален сервизен договор. В случай че той е изтекъл,  е необходимо с XML съобщението да се подадат и актуалните данни за подновяване на договора за сервизно обслужване.

Важно е да се отбележи, че гореописаният ред не се прилага при първоначална регистрация на ФУ/ИАСУТД в НАП.

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020