fbpx

Европейският парламент още веднъж заяви в резолюция, приета на 19 септември, че растения, получени чрез естествени процеси, не следва да подлежат на патентоване.

Плодовете, зеленчуците или животните, получени от конвенционални развъдни процеси, като кръстосване, не трябва да стават патентоспособни, заявиха евродепутатите в незаконодателна резолюция.

 

Безпатентен достъп до биологичен растителен материал е от съществено значение за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността на европейския растително-развъден и селскостопански сектор, за разработване на нови сортове, подобряване на продоволствената сигурност и справяне с климатичните промени, подчертаха в резолюцията евродепутатите.

Освен това достъпът до генетични ресурси не трябва да бъде ограничен, тъй като това може да доведе до ситуация, в която няколко многонационални компании имат монопол върху развъдния материал за растения, в ущърб на земеделските стопани и потребителите в ЕС, заявиха много депутати в пленарния дебат.

Парламентът призова Европейската комисия да направи всичко възможно, за да убеди Европейското патентно ведомство (ЕПВ) да не дава патенти на продукти, получени по същество от биологични процеси. Освен това той призова ЕПВ незабавно да възстанови правната яснота по въпроса, като подчерта, че никоя от 38 държави, подписали Европейската патентна конвенция, не разрешават патентовани условно развъждани продукти.

Правни спорове

Позицията на Парламента е провокирана от две решения на Европейското патентно ведомство, което одобри патенти за домат с намалено водно съдържание и за сорт броколи, който намалява риска от рак. И двата сорта са получени чрез кръстосване и селектиране, без генетични манипулации.

След като през 2015 г. Парламентът прие резолюция по темата, а през 2016 г. Комисията също се намеси, двете решения са обект на преразглеждане в колегията по жалбите на Европейското патентно ведомство. Крайният срок за писмени становища по случаите е 1 октомври.

Патенти

  • Патентът е вид интелектуална собственост, който дава право на притежателя му да попречи на другите да изработват, ползват и продават неговото изобретение. Патентът е начин да се насърчат иновациите и инвестициите в научна дейност.
  • Нещата, които се патентоват, трябва да бъдат нови, неочевидни и да бъдат приложими в производството или селското стопанство.
  • Европейската патентна конвенция посочва, че не подлежат на патентоване растителни сортове или животински видове или биологични по същността си процеси за производството на растения или животни.
  • Това изключение обаче не покрива микробиологичните процеси и крайните резултати от тях. Спорът около патентоването на растителни сортове е свързан с различните тълкувания на изключението.

Целта на селектирането на растения е получаването на нови, по-устойчиви и по-продуктивни сортове. Иновациите в тази област са важни, защото те гарантират производството на достатъчно количество храни на разумни цени.

Традиционно селекционерите получават права върху растителния сорт, който са създали. Разликата с патентите е, че тези права не пречат на други селскостопански производители да ползват защитения сорт за по-нататъшна селекция и разработване на нови сортове.

Допълнителна информация

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020