fbpx

В края на календарната 2020 г. трябваше да изтече дадения срок за пререгистрация на всички юридически лица с нестопанска цел, които бяха регистрирани в окръжните съдилища. Организациите, които желаеха да продължат своята дейност, трябваше да подадат документи за пререгистрация в новия Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

С решение на Народното събрание от 10.12.2020 г. беше прието изменение в ЗЮЛНЦ, с което този срок беше удължен с 2 години.

Новият срок за пререгистрация на НПО е 31.12.2022 г.

Ето и коригираният релеватен параграф от закона:

“§ 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г.) Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2022 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.”

Все още не е разрешен въпроса за това какво се случва, ако едно сдружение или фондация не подаде документи за пререгистрация.

Законът просто поставя задължението за пререгистрация, но не описва последиците от неизпълнението му.

Липсата на уредба по въпроса вероятно е и причината срокът просто да бъде удължен с нови две години.

На практика решението за неактивните сдружения и фондации  е отложено за бъдеще време.

 

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020