fbpx

През първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна заплата за област Сливен се е увеличила спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 3.8% и е 907 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1031 лв., а за частния – 857 лева съобщи Сливен Нюз.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 12.0% в сравнение с първото тримесечие на 2018 година.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2019 г. област Сливен е на 19-то място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Добивна промишленост”, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Образование“.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на декември 2018 се увеличава с 6.5% и към края на март 2019 г. техният брой е 39.8 хиляди .

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.3% (достигат до 11.1 хил.), а в частния сектор се увеличават с 8.2% (достигат до 28.8 хил.).

В края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са със 7.7% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 5.5%, а в частния сектор  съответно с 8.6%.

In the first quarter of 2019 the average gross monthly salary for the Sliven region increased by 3.8% to BGN 907 compared to the fourth quarter of 2018. For the public sector, the average monthly salary is BGN 1031, while for the private sector – BGN 857, Sliven News reported.

In the first quarter of 2019 the average monthly salary for Sliven region increased by 12.0% compared to the first quarter of 2018.

Compared to other areas of the country in the first quarter of 2019, Sliven is ranked 19th on the average wage index. The highest average gross monthly salary is earned by employees in the sectors „Mining and quarrying“, „Electricity, gas, steam and hot water“ and „Education“.

According to preliminary data of the National Statistical Institute (NSI), the number of employed persons under labor and employment relationship in the region of Sliven compared to the end of December 2018 increased by 6.5% and by the end of March 2019 their number was 39.8 thousand.

Compared to the end of the fourth quarter of 2018, public sector employees increased by 2.3% (to 11.1 thousand), while in the private sector they increased by 8.2% (reaching 28.8 thousand).

At the end of March 2019, the number of employed persons under employment and service relationship in the region of Sliven was 7.7% more than in the same period of the previous year, while in the public sector the number of employed and official legal relations increased by 5.5% and in the private sector sector by 8.6%, respectively.

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020