fbpx

На 20 май преговарящите от ЕП и Съвета постигнаха предварително споразумение за цифрово удостоверение на ЕС за Covid с цел улесняване на свободното движение в Европа по време на пандемията.

Сертификатът ще бъде достъпен в цифров или хартиен формат.

С него се удостоверява, че дадено лице е било ваксинирано срещу коронавирус или е имало скорошен отрицателен резултат от тест или се е възстановило от инфекцията. На практика това са три отделни удостоверения. Обща рамка на ЕС ще позволи на държавите членки да издават сертификати, които след това ще бъдат приемани в други държави от ЕС.

Регламентът на ЕС за цифровото удостоверение за Covid следва да бъде в сила в продължение на 12 месеца.

Удостоверението няма да бъде предварително условие за упражняване на правото на свободно движение и няма да се счита за документ за пътуване.

В подкрепа на наличността на „тестове на приемливи цени и достъпни за всички“ Европейската комисия пое ангажимент да мобилизира „най-малко 100 милиона евро“ по линия на Инструмента за спешна подкрепа за закупуването на тестове за заразяване със SARS-CoV-2 с цел издаване на удостоверение на ЕС за Covid. Това следва да е от полза по-специално за лицата, които ежедневно или често преминават границите, за да отидат на работа или училище, да посетят близки роднини, да потърсят медицински грижи или да се грижат за близки, както и за основни работници.

Преговарящите постигнаха съгласие, че при необходимост следва да бъдат мобилизирани допълнителни средства от над 100 милиона евро, при условие че бъдат одобрени от бюджетните органи.

Държавите членки не следва да налагат допълнителни ограничения за пътуване, като карантина, самоизолация или изследване, „освен ако ограниченията не са необходими и пропорционални за опазване на общественото здраве“ в отговор на пандемията от Covid, като вземат предвид и наличните научни данни, „включително епидемиологичните данни, публикувани от Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)“.

Останалите държави членки и Комисията следва да бъдат уведомени за тези мерки най-късно 48 часа предварително.

Държавите членки трябва да приемат удостоверенията за ваксинация, издадени в други държави членки, на лица, инокулирани с ваксина, разрешена за употреба в ЕС от Европейската агенция по лекарствата (EMA) (понастоящем Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen).

Държавите членки ще решават дали да приемат удостоверения за ваксинация издадени в други държави членки в съответствие с националните процедури за спешно разрешаване или за ваксини, изброени от Световната здравна организация (СЗО) за спешна употреба.

Удостоверенията, както и автентичността на електронните печати в документа, ще бъдат проверявани, за да се предотвратят измами и фалшифициране.

Личните данни, получени от удостоверенията, не могат да се съхраняват в приемащите държавите членки и няма да има централна база данни, създадена на равнище ЕС.

Списъкът на субектите, които ще обработват и получават данни, ще бъде публичен, така че гражданите да могат да упражняват правата си за защита на данните съгласно Общия регламент относно защитата на данните.

 

Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания), председател на комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) и докладчик заяви: „Въпреки че постигнатото днес споразумение не отговаря напълно на исканията на ЕП, то със сигурност означава значително подобрение на настоящото статукво за милиони граждани на ЕС. Цифровият сертификат на ЕС за Covid ще възстанови свободното движение в рамките на ЕС в момент, в който държавите членки започват да премахват ограниченията пред свободното движение в цяла Европа. Това споразумение е първата стъпка за възстановяване на Шенгенското пространство“.

Договореният текст ще бъде представен за одобрение в комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) на 26 май и на пленарното заседание през юни (7—10 юни 2021 г.)., както и в Съвета на ЕС.

 

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020