Новини

Share this post

Прането на пари неудобно за бизнеса (трябва обучение)

Някои правила в областта на честната и прозрачна бизнес дейност в България се затягат безмилостно като мокър шал около врата на изоставен в снежната пъртина двойкаджия в Родопите. Отвъд колоритните сравнения, не можем да не приветстваме с чист човешки ужас (и отчаяни аплодисменти) подобряването на финансово-административната дисциплина в България. Ето малко информация за това…

Десетки хиляди фирми, кметове, политически партии, фондации, спортни клубове трябваше да изпратят до 15 февруари, в Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) планове за обучение на служителите си през 2019 година що е то корупция и как да я разпознаваме. Причината? Законът за мерките срещу изпирането на пари, който изисква писането и предаването на такива планове в ДАНС.
Този допълнителен тонаж бумащина ще се повтаря всяка година, пише в новопоявилия се правилник за прилагане на закона, коментира в. Сега. Медията е категорична, че това е пореден стрес след изискването да се подаде нотариално заверена декларация за собственост, след като при регистрация в Търговския регистър има документ със заверен подпис.

Заради същия закон десетки хиляди фирми и НПО-та ще трябва да пишат и вътрешни правила. Санкциите за нарушителите са сериозни – от 1000 до 10 000 лв. за физически лица и 2000 до 20 000 лв. за фирми. А за финансовия сектор – банки, застрахователи и други, глобите стигат до 50 000 лв. Само неправителствените организации са над 40 000. Сред задължените да пишат планове и вътрешни правила и да се обучават периодично са БНБ, търговските банки, инвестиционните посредници, пенсионните фондове, лизинговите компании, фирмите за пощенски и куриерски услуги, заложни къщи, обменни бюра и други. Законовите задължения обхващат също одитори, счетоводители, нотариуси, правни консултанти, съдебни изпълнители, брокери на имоти, а също и търговците на едро, търговците на оръжие и на горива, както организаторите на хазартни игри.

И администрацията – държавна и местна, трябва да е образована и подготвена да разпознава сигналите, че зад дадена сделка, договор, плащане има нещо съмнително и може да “пере” криминални пари. Това важи за министри и кметове, за НАП и митниците, за агенциите за приватизация и за обществени поръчки. За целта тези организации трябва да имат и вътрешни правила “за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма”. Тези правила също трябва да бъдат представени в ДАНС – до 12 май. Агенцията любезно е качила на сайта си примерен план. От него става ясно колко проформа е това изискване и как ще е поредната загуба на време и ресурси на задължените лица. В плана еталон пише, че всички служители трябва да минат обучение до 30 юни.

Това е положението. Кой подал, подал. Кака се ожени.

Leave a comment