fbpx

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Видин съдът е признал Р. Видов за виновен за извършено от него длъжностно присвояване в особено големи размери. Това е трета осъдителна присъда за бившия кмет на Община Видин.

         В периода от 12.11.2007 г. до 03.11.2011 г. подсъдимият Видов заемал длъжността кмет на Община Видин и притежавал качеството на „длъжностно лице“.

Възползвайки се от обстоятелството, че в поверената му институция нямало регистър на сключените договори и голяма част от тях не фигурирали деловодно и физически в Общината, той решил да насочи голяма част от бюджета й в полза на три фирми, собственост на частни лица. По този начин той целял да набави облага за тях, без да е имал правно основание за това и на фона на огромната задлъжнялост на Община Видин към множество доставчици.

За реализиране на престъпните си деяния Видов избрал реда, предвиден в Гражданско-процесуалния кодекс – сключване на спогодба, с нотариална заверка на подписите, установяваща задължението за заплащане на парични суми, въз основа на което се издава заповед за изпълнение. След това принудителното изпълнение се насочвало към средствата на Общината.

Видов превишил правата си и в нарушение на служебните си задължения подписал спогодби с дружествата ЕТ „Сова-7-Валентин Борисов“, „Елф-7“ ЕООД и „Аулет“ ЕООД, като по този начин признал за дължими произволно определени по размер, неизискуеми, спорни и погасени по давност задължения на Общината в размер на 4 882 515.87 лева. По отношение на тях липсвали представени платежни документи-фактури, издадени от фирмите доставчици и двустранни протоколи, удостоверяващи извършването на услугите. Сред дължимите суми били такива за охрана на закрити още през 2008 г. училища и детски градини на територията на Общината, приватизираният през 2006 г. обект „Тролейбусно депо“, както и гробищни паркове, охранявани от други юридически лица.

Въпросните спогодби, признаващи задълженията на Общината към трите фирми, Видов подписал еднолично и не представил техните екземпляри нито в деловодството, нито в счетоводството, където поетите от него задължения следвало да бъдат осчетоводени.

Въз основа на тези документи трите фирми предприели действия по издаването на заповеди за незабавно изпълнение от Районен съд – Видин, снабдили се с изпълнителни листове за сумите, признати от кмета, и образували изпълнителни дела срещу Община – Видин.

Последните две спогодби били подписани от Видов два дни преди изтичане на кметския му мандат.

За извършените от подсъдимия Видов престъпни деяния – присвояване на чужди парични средства от бюджета на Община Видин, посредством превишаване на правата, нарушаване и неизпълнение на служебните задължения, състав на Окръжен съд – Монтана го е осъдил на шест години „Лишаване от свобода“ при „строг“ режим на изтърпяване.

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020