„Фото Грац селекция III” в Пловдив от 25 юли

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

От много години фотобиеналето „фото грац” е посветено на представянето и популяризирането на фотографската сцена от Грац и Щирия.

Откриването на изложбата ще е 25 юли 2019 от 19:00 часа в СКЛАД, гр. Пловдив ул. „Екзарх Йосиф“ 16

С участието на 195 художествени фотографа и фотографски колективи, „фото грац 018” показва многообразието на фотографията в Щирия в момента.

Изложбата „фото грац селекция III” представя 20 избрани артистични позиции, които разкриват изключителното разнообразие на тази фотографска сцена, контрастират различни начини на работа сред различни възрастови групи и отразяват както актуални теми, така и лични подходи към фотографията като медия.

Тема на работите са актуални, социално значими въпроси с широк спектър – от култура, идентичност и религия до механизми за контрол на политическите сили. Някои илюстрират процеси в конфликтната зона между урбанистика и природа, насочват вниманието към глобалните ефекти на човешкото съществуване, но често и към паралелни светове на лична чувствителност.

В отделни изображения и серии се очертават въпроси за възприемането на реалността – във фиктивни картини, документални фотографии и дори в социологически изследвания на реални жизнени пространства. Използваните техники варират от аналогова черно-бяла фотография, цианотипи, фотограми и експериментална фотообработка до класически фотографски методи и техники. Включените в изложбата около 70 фотографии представят актуалното творчество на международноработещи артисти, както представители на академичните и аматьорски фотографски среди.

Откриване: 25 юли 2019, 19:00 часа
Къде: СКЛАД, ул. „Екзарх Йосиф“ 16
Работно време: вторник – неделя, 11.00 – 19.00 часа
Вход свободен!

Йорг АУЦИНГЕР Рене БЬОМЕР Кати БРУДЕР Лена ФАЙТЛ Юлия ГАЙЗБАХЕР Клаус-Дитер ХАРТЛ Анна ЙОХАМ Кевин КОЛАНД Мариам МОХАМАДИ Улрике НОЙБАУЕР Гербург НОЙНТОЙФЕЛ ПИПИНА ШИКАНЕДЕР Ренате ОТТЕ Франц ПАХЕР Лидия РАЙНПРЕХТ Вернер ШИМПЛ Мария ШНАБЛ Лиза ШОГЕР Ники ШРАЙНЛЕХНЕР Елиза ВЮНЧЕР Лариса ЦАУЗЕР
куратор: Герхард Грос
photo-graz.kulturvermittlung.org

Грац е вторият по големина град в Австрия и столица на провинция Щирия. От 50-те години на ХХ век той става важен център (по онова време дори по-важен от столицата Виена) за създаването и представянето на прогресивна фотография.

Тази традиция създава перфектни условия за развитие на съвременната фотография. Протагонистите от тази епоха играят важна роля в утвърждаването на фотографията като форма на изкуство в Австрия, като създават важни институции и влияят на по-младите поколения, които посещават фотографските училища в Грац.

Организация:
Kulturvermittlung Steiermark
Cultural City Network Graz
контакт:
+43 316 872 4930
edelsbrunner@kulturvermittlung.org
http://www.kulturvermittlung.org

photo graz selection III

Opening: 25 July 2019, 19.00 h
When: 25 July – 25 August 2019
Where: SKLAD at 16 Ekzarh Yosif Str.
Opening hours: Tuesday – Sunday, 11am – 7pm
Free entry!

For many years, the photo graz biennial has focused on highlighting and promoting the photography scene found in Graz and Styria today. With contributions from 195 fine art photographers and collectives, photo graz 018 exhibited a multifaceted snapshot of the Styrian photography scene. The exhibition photo graz selection III presents 20 of the approaches – pieces which reveal the extraordinary diversity of this photography scene, contrast different ways of working found in different age groups, and reflect both current topics and personal approaches.

The works deal with current, socially relevant issues – including questions about culture, identity and religion up to control mechanisms of political forces. They illustrate processes between the poles of urbanity and nature, directing one’s gaze to the parallel worlds of personal sensitivities as well as to the global effects of human existence. In single images and series, questions on perceiving reality are outlined – in fictive pictorial worlds, documentaries, and even in a sociological study of real living spaces. With analog b/w photography, cyanotype, photogram and experimental photo editing, also classical methods and techniques of photography were used.

Around 70 pieces provide insights into the current creative work by internationally active personalities as well as artists from the academic and amateur milieus.

Jörg AUZINGER René BÖHMER Kati BRUDER Lena FEITL Julia GAISBACHER Klaus-Dieter HARTL Anna JOCHAM Kevin KOLLAND Maryam MOHAMMADI Ulrike NEUBAUER Gerburg NEUNTEUFL PIPINA SCHICKANEDER Renate OTTE Franz PACHER Lydia REINPRECHT Werner SCHIMPL Maria SCHNABL Lisa SCHOGER Niki SCHREINLECHNER Elisa WÜNTSCHER Larissa ZAUSER

Graz is the second largest city in Austria and capital of the province of Styria. From the 1950s onwards, it became an important centre for the production and mediation of progressive photography – initially playing a greater role than the federal capital of Vienna. This tradition created the perfect conditions for contemporary photography to develop. Protagonists of this era played a significant part in establishing photography as an art form in Austria, creating important institutions and influencing younger generations who attended the photography schools in Graz.

curator: Gerhard Gross
photo-graz.kulturvermittlung.org

Organisation
Kulturvermittlung Steiermark / Cultural City Network Graz
contact:
+43 316 872 4930
edelsbrunner@kulturvermittlung.org
http://www.kulturvermittlung.org

photo: Jörg Auzinger

 

Още новини

Времето на 17 ноември

В равнинната част от страната ще преобладава облачно и мъгливо време.