Международна научна конференция за българската архиепископия в Охрид

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

МАКЕДОНСКИЯТ НАУЧЕН ИНСТИТУТ И СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОРГАНИЗИРАТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 1000 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АВТОКЕФАЛНА АРХИЕПИСКОПИЯ В ОХРИД 

СОФИЯ, 10–12 МАЙ 2019 Г. 

През 1019 г. византийският император Василий ІІ Българоубиец (976–1025) деградира Българската патриаршия и на нейно място заповядва изграждането на нова Българска църква с център Охрид.

По повод на 1000-годишнината от този акт се провежда настоящата конференция. Участниците в нея ще представят в своите доклади изследвания за историческия път на архиепископията от нейното основаване и до днес.

Изявени учени историци, филолози, изкуствоведи от България, Германия, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Полша ще изнесат своите доклади и научни съобщения. Научният форум съвпада с 168-годишната от началото на честванията на светите братя Кирил и Методий, на славянската писменост и литература, поставено от българите в Пловдивското училище „Св. Кирил и Методий“.

Още новини

Leave a comment