fbpx

Международният ден срещу хомофобията и трансфобията се отбелязва на 17 май. Празникът се координира от разположения в Париж комитет IDAHO с президент френския писател и учен Луи-Жорж Тен. Датата е избрана, защото на този ден през 1990 г. Световната здравна организация изключва хомосексуалността като психиатрична болест от списъка на Международната класификация на болестите.

Международният ден срещу хомофобията е признат в Европейския съюз  и е честван за първи път на 17 май 2005 г.

В около 80 държави хомосексуалността е престъпление и сексуалния акт между партньори от същия пол е наказуемо с лишаване от свобода, а в 9 от тях (Афганистан, Иран, Мавритания, Нигерия, Пакистан, Саудитска Арабия, Арабските Емирства и Йемен) и със смъртна присъда.

По повод международния ден за борба срещу хомофобията, трансфобията и бифобията изявление направи върховния представител Федерика Могерини от името на ЕС.

По повод Международния ден за борба срещу хомофобията, трансфобията и бифобията Европейският съюз изтъква отново неотклонния си ангажимент за утвърждаване и закрила на правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ).

В цял свят културните, традиционните и религиозните ценности продължават да се използват като оправдание за преследване, дискриминация, тормоз и тежко малтретиране на ЛГБТИ, които често са придружени от престъпления от омраза и крайни форми на насилие, включително изтезание и убийство.

В 72 държави законите, отнасящи се до сексуалната ориентация, продължават да криминализират сексуалните отношения между лица от един и същи пол, а в други държави законодателството не предлага необходимото равнище на закрила, което позволява ежедневно да се извършват различни форми на дискриминация във всички сфери на живота на ЛГБТИ. ЕС отново категорично потвърждава, че дискриминацията срещу ЛГБТИ накърнява най-основните принципи на правата на човека, заложени във Всеобщата декларация за правата на човека.

ЕС продължава да води борба с безнаказаността за актове на дискриминация и насилие срещу ЛГБТИ както в Съюза, така и извън неговата територия. В този контекст Комисията публикува „Списък за постигане на напредък по отношение на равнопоставеността на ЛГБТИ“, който трябва да се изпълни от Комисията в периода 2016Ч2019 г. и включва дейности в различни имащи отношение области на политиката: от недискриминация, образование, заетост, здравеопазване, свободно движение, убежище, реч на омразата/престъпления от омраза до разширяване и външна политика.

В рамките на външната си дейност ЕС води редовен политически диалог с трети държави и подкрепя организациите на гражданското общество посредством целенасочена финансова помощ. От 2016 г. насам ЕС е подкрепил 16 проекта на стойност 5,2 милиона евро, изпълнявани от организации на гражданското общество в Азия, Африка, Латинска Америка и Източна Европа. През 2018 г. ЕС обяви специална покана за представяне на предложения на стойност 10 милиона евро в подкрепа на организациите на ЛГБТИ в цял свят. Нещо повече, с приетите неотдавна насоки на ЕС в областта на правата на човека по отношение на недискриминацията се затвърждават съществуващите насоки на ЕС за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от ЛГБТИ.

Голям брой защитници на правата на ЛГБТИ, които се изправят срещу несправедливостите и дават глас на потиснатите и дискриминираните, често стават жертва на нападения в Европа и в много части по света. Ето защо от ноември 2018 г. насам ЕС, посредством своя Инструмент за демокрация и права на човека, подкрепя защитниците на правата на ЛГБТИ и техните организации, работещи в области, в които ЛГБТИ са изложени на най-голяма опасност от дискриминация.

Заедно със своите държави членки ЕС ще продължи да подкрепя важната работа на тези застъпници и няма да спре, докато всички ЛГБТИ не могат да живеят свободно и в безопасност.

Коментирай

Сродни новини:

ХИСАРЛЪКА EXPERIENCE -12/07/2024

ХИСАРЛЪКА EXPERIENCE 12/07/2024 Магията на Хисарлъка Experience отново ще обгърне Кюстендил! Хисарлъка Experience – фестивалът,

Новини от деня

JULY MORNING 2024 / Бургас

Община Бургас и приятели отрано обявяват потвърдилите участие изпълнители в

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020