fbpx

„Сиенсис“ АД печели поръчката спешно да надгради софтуера на Търговския регистър с допълнителен дисков ресурс от 120 терабайта. Дружеството е подало оферта с най-ниска цена пред Агенцията по вписванията (АВ) за надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни Dell EMC Unity 400. Поръчката беше пусната на 12 октомври, а изборът е по максимално съкратената процедура – чрез договаряне без предварително обявление. При максимална прогнозна цена от 190 000 лева без ДДС „Сиенсис“ е класирана на първо място с оферта за 154 154 лв. пред конкурентите ѝ „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД, „ССАРМ“ ЕООД и „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД.

Спешността на поръчката бе обяснена от възложителя с безпрецедентния срив на Търговския регистър през август месец, когато системата остана блокирана за 19 дни. Скандалът придоби сериозен политически и икономически резонанс и доведе до оставката на изпълнителния директор Зорница Даскалова. Оттогава шеф на Агенцията е Габриела Козарева. Направеният анализ на щетите показа, че при кризисната ситуация са дефектирали 4 диска, довели до срив в операционната система на Търговския регистър, както и до заплаха от срив в базите данни на станалите регистри. „Вследствие на аварията, предизвикана от дефектирала дискова група RAID от дисков масив за съхранение на данни FujitsuEternus DX8700, се ескалира пълен срив на базата данни, бекъпа и функционалностите на Търговския регистър. Възникналите проблеми водят до нарушаване на изпълнението на ключови за икономиката и националната сигурност нормативно установени дейности на АВ, като за периода 09.08-27.08.2018 г. Търговският регистър не функционира“, бе посочено в документите, публикувани от АВ. Към момента на обявяване на спешната поръчка в масивите на Информационния център има около 30 ТБ (терабайта) свободно физическо дисково пространство и около 20 ТБ – в Резервния информационен център. Изчисленията тогава сочеха, че съществуващото физическо дисково пространство намалява с около 1,5 ТБ на ден, което означава, че за около 20 календарни ще се изчерпа ресурсът на Информационния център, а в резервния това ще се случи в рамките на около 14 календарни дни. Ако изчисленията са верни, до днес трябва да е изчерпан резервният капацитет, а до края на този месец (октомври) – и основният.

На 15 октомври пресцентърът на Агенцията по вписванията заяви, че всички поддържани от нея регистри работят в пълната си функционалност. „Предприетите действия по обявяването на обществена поръчка за надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни се основават на детайлен технически анализ и целят гарантиране на работоспособността и отказоустойчивостта на регистрите. Необходимият допълнителен ресурс възлиза на 300 ТБ, като 120 ТБ следва да се осигурят неотложно и при спазване на разпоредбите на действащото законодателство“, уточниха от АВ. От там съобщиха тогава, че продължават следствените действия на компетентните органи за разкриване на причините, довели до нарушения достъп до Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел от м.август тази година. „С цел опазване на релевантни към разследването данни, ръководството на Агенцията се въздържа от действия по изтриване на данни от информационните масиви, като обемът на тези данни възлиза на 80 ТБ. В допълнение, с цел спазване на приетите добри практики за информационна и мрежова сигурност, Агенцията изпълнява дейности, които ангажират още от наличния ѝ технологичен ресурс“, допълниха от Агенцията. Определената да надгради проблемния софтуер фирма „Сиенсис“ АД има договори с държавни структури и публични дружества за над 5,6 млн. лв. от началото на тази година. Два от тях са най-мащабни. Единият е възложен от Министерския съвет на стойност 1 666 666 лв. без ДДС по поръчка с предмет „Изграждане на решение за възстановяване след бедствие за ИСУН 2020“. Вторият, от 1 март тази година – на стойност 2 592 000 лв. с ДДС (2 160 000 лв. без ДДС), е подписан с Агенцията по вписванията и е в областта на отбраната и сигурността.

Той е за надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги. И още – за надграждане на търговския регистър с оглед прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните.

radiovox.bg

Коментирай

Сродни новини:

Симеоновден е

На 1 септември православната църквата отбелязва Симеоновден.

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020