fbpx
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Инспекцията по труда се включва като партньор на кампанията „Не залагай съдбата си на карта“.

Предвид факта, че началото на трафика с цел сексуална експлоатация може да бъде и съблазнителна обява за работа, Инспекцията по труда се включва като партньор на кампанията „Не залагай съдбата си на карта“. Тя се организира от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) с финансовата подкрепа на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT).

За да се избегне рискът от попадане в трафик с цел сексуална или трудова експлоатация, лицата, търсещи работа зад граница – сезонна или постоянна,  не следва да се договарят само в Интернет или извън офиса на този, който обещава заетост. Условията винаги следва да бъдат договорени в писмена форма и в никакъв случай не  трябва да се предоставят личните документи на други лица.

Инспекцията по труда периодично публикува съвети за търсещите и предлагащите работа зад граница, за да се повиши тяхната информираност за правата и задълженията им. https://www.gli.government.bg/bg/node/11419

В сайта на Агенцията, в секцията „Дейност“, рубрика „Информационни кампании“ е създадена и подрубрика „Информационна кампания „Права през всички сезони“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/519 ИА ГИТ е партньор на кампанията, която се организира от Европейския орган по труда.

Полезни материали за българите, работещи в чужбина, се публикува и в секцията „За работодатели и работещи“, рубрика „Работа на български граждани в чужбина“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/414

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020