Католическата църква отхвърля използването на теорията за половата идентичност

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ватиканът публикува документ , озаглавен “Мъж и жена ги създаде”, който отхвърля идеята, че хората могат да променят пола си. В документа се казва, че представата за пола, която се определя от личните чувства, а не от биологията, е опит за “унищожаване на природата”.

Документът е издаден от Конгрегацията за католическо образование, която ръководи католическата образователна политика, като ръководство за католическите училища за това как да подхождат, отговаряйки на въпроси от учениците за половата идентичност.

Документът нарича флуидността на половете “объркана концепция за свобода” и “моментни желания”, които характеризират постмодерната култура и отхвърлят термини като “интерсекс” и “транссексуален”.

Още новини

Leave a comment