fbpx

Темите за противодействие на тероризма и радикализацията, сътрудничеството в областта на миграцията, граничната сигурност и визовите въпроси, сигурността на киберпространството и електронните доказателства, защитата на личните данни и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, бяха обсъдени в рамките на срещата на старшите служители ЕС-САЩ в областта „Правосъдие и вътрешни работи“.

Форумът, който се проведе на 26-27 февруари 2018 г. в София в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, даде възможност за обмен на мнения с цел подготовка на предстоящата министерска среща между ЕС и САЩ в областта на правосъдието и вътрешните работи, която ще се проведе през май, отново в София.

При обсъждането на темата за противодействие на тероризма бе поставен акцент върху оперативното сътрудничество и обмена на информация, резервационните данни на пътниците и сигурността на полетите, както и противодействието на радикализацията.

Направен бе преглед на сътрудничеството в областта на миграцията, граничната сигурност и визовите въпроси, включително противодействието на трафика на мигранти, взаимната свързаност на информационните системи и други.

Противодействието на тероризма бе обсъдено и в частта „Правосъдие“, от гледна точка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Сред обсъдените въпроси в този формат бяха и борбата с трафика на наркотици и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Киберпрестъпността също бе сред основните обсъдени теми, като бяха разгледани най-новите предложения и процедури в тази област, целящи укрепване на капацитета за противодействие на онлайн престъпления, защита на интелектуалната собственост, укрепване на сигурността в киберпространството и защита на потребителите. Подчертано бе, че функционалността на съществуващите механизми трябва да се запази, като същевременно се спазят изискванията за защита на личните данни.

След приключване на срещата в София, участниците посетиха ГКПП „Капитан Андреево“, което бе възможност за представяне на последователните усилия на България за защита на външните граници на ЕС.

Традиционно на тези срещи ЕС е представен от Председателството, Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност и Генералния секретариат на Съвета, както и Европол и Евроджъст. От страна на САЩ участват отделните департаменти с компетенции в областта на вътрешните работи и правосъдието.

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020