fbpx

Правителството одобри предоставянето на 76 300 лева за финансиране участието на България в Европейско изследване на ценностите. Това е най-мащабният европейски изследователски проект в областта на социалните науки, който стои в основата на стотици задълбочени академични анализи и вземането на политически решения на най-високо равнище в ключови периоди от най-новата европейска история.

Изследването се ръководи от Съвет на програмните директори, съставен от водещи учени от най-реномираните европейски университети, аташиран към Института за социални науки в Кьолн, Германия, GESIS, където се пази пълен архив от всички проучвания до този момент. От българска страна от 1990 г. досега програмен директор е проф. Георги Фотев.

Участието на България дава възможност на страната да продължи да присъства в научната карта на Европа по социални науки за следващите десет години. Данните и извършените на тяхна основа анализи са в основата на редица важни решения както на национално, така и на общо европейско равнище, тъй като се отнасят до фундаментални въпроси, свързани с европейската идентичност.

Правителството одобри проекти за сътрудничество с Полша и с Япония в областта на науката.

Правителството одобри проекта на програма за сътрудничество между българското Министерство на образованието и науката и министъра на науката и висшето образование на Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2017-2021 година.

С документа се определят квотите за обмен на студенти и докторанти, изучаването на български и полски език в действащите лекторати в университети на двете страни и провеждането на летни училища по език, литература и култура, организирани на реципрочна основа. Насърчава се и прякото сътрудничество между висшите училища и научните организации чрез реализация на съвместни проекти.

Одобрен беше и проектът на меморандум за сътрудничество между МОН и Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония. Целта му е да се улесни процедурата за провеждане на научно-техническо сътрудничество и на двустранни конкурси за съвместни проекти между български и японски научни организации. Документът насърчава сътрудничеството в областта на науката и технологиите между висши училища, изследователски и научни институти от двете страни.

Предвижда се и създаването на Съвместна комисия за научно и технологично сътрудничество с цел ефективно осъществяване на дейности от взаимен интерес.

Одобрен е модел за централизирано персонализиране на български лични документи с децентрализирано административно обслужване на гражданите

Правителството одобри модел за централизирано персонализиране на български лични документи с децентрализирано административно обслужване на гражданите.

Централизираната автоматизирана информационна система позволява децентрализирано административно обслужване на гражданите, с пълен контрол на актуалността на информацията, свързана с българските лични документи, и онлайн предаване на заявките за персонализация на документи към Системата за управление на персонализацията в съответен персонализационен център.

Система за цифров подпис осигурява записа в електронния носител на информация, вграден в българските лични документи, като защитава от непозволено четене записаните биометрични данни. Чрез подписване на данните в носителя държавата гарантира автентичността им и автентичността на издателя на документа.

Основно предимство на централизираната персонализация е физическото съсредоточаване на производството на едно място, към което могат да бъдат приложени всички мерки и средства за надеждност и сигурност от най-висок клас в целия производствен процес. Тя ще осигури и по-ефективно и по-гъвкаво реализиране на промени в дизайна, в защитите и други елементи в българските лични документи, съобразно изискванията на регламенти на ЕС и препоръките на Международната организация на гражданската авиация (ICAO).

Съсредоточаването на дейността на едно физическо място намалява неколкократно разходите, които биха били направени за закупуването на оборудване за 30 пункта за персонализация и техническата му поддръжка на територията на цялата страна, както и осигуряването на подходящи условия (сигурност при съхранение на празните бланки; безопасни условия на труд; технологични условия, свързани с настройки на оборудването и др.). При централизираната персонализация се осигуряват технологични условия и условия за висока сигурност и надеждност само в една локация, което позволява финансовият ресурс да се насочи към по-високотехнологично и по-високонадеждно оборудване за персонализация.

Централизираната персонализация на българските лични документи ще бъде реализирана при запазване функциите на действащите в МВР системи – Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър за български лични документи“ и Системата за цифров подпис, както и децентрализираното административно обслужване на гражданите.

С предлагания модел се предвижда децентрализираният прием на заявления за документи да бъде запазен, като за местата, обслужващи по-голям брой граждани, ще се търсят възможности за осигуряване на допълнителни места за прием на заявления. Предвижда се също при подаване на заявление, независимо в кой град, гражданинът да може да посочи къде би желал да получи готовия документ.

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020