fbpx
radio vox
radio vox

Дебат относно мерките за безопасност на велосипедистите в Австрия

Сподели:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

След трагичната смърт на две малки деца в пътнотранспортно произшествие, австрийските политици са започнали  дебат с защитниците на велосипедите относно мерките за безопасност на децата на велосипеди.

Деца на 1-годишна и 4-годишна възраст загинаха в понеделник в град извън Виена, след като автомобил се удари в ремаркето на мотора, в което са пътували децата.

39-годишната майка, която е управлявала  електрическият си мотоциклетът също е ранен.

Полицията съобщи, че ремаркето е излетяло на 15 метра в близкото поле при удара от автомобила, и че причината за катастрофата все още не е ясна.

Както майката, така и 60-годишният водач на колата се разследват по подозрение за неволно убийство, съобщи австрийският вестник Der Standard .

Австрийските власти заявиха, че все още работят, за да установят дали ремаркето е добре осветено, и че нито едно от децата не носило предпазен шлем.

Политиците от крайно дясната Партия на свободата на Австрия (FPÖ) призоваха за разследване на произшествия с детски превозвачи и изразиха подкрепа за забрана.

„Велосипедните ремаркета за деца нямат работа по улиците“, казва в изявление политикът на FPÖ Карл Барон.

„FPÖ предупреждава от години за недостатъчната безопасност на велосипедни ремаркета или товарни мотоциклети за превоз на деца по пътя“, добави Барон, който е говорител на партията пред комисията по транспорт на Виена.

Министърът на транспорта Андреас Райххард, също член на FPÖ, обяви, че правителството разследва данни за детския транспорт на велосипеди.

Австрийското правителство иска да “разгледа внимателно” цифрите за произшествия и правилата за безопасност, заяви говорител на министерството.

Предложенията и статиите на FPÖ, критикуващи безопасността на велосипедните ремаркета, получиха мнения от експерти по безопасността и други в социалните медии, които настояват за разширена защита на велосипедистите.

„Факт е, че опасността произтича от тези 1,5-тонови превозни средства, които пътуват със скорост 100 км / ч, а не от детски ремаркета“, написа Улрих Лет, експерт по транспорта в Техническия университет във Виена, в Twitter.

“След това дискусията трябва да се върти около минимизиране на риска от автомобили”, добави той, като предложи ограничения на скоростта, като възможно решение.

Инес Ингерле, служител по комуникациите с австрийското велосипедно лоби, също се спря на критиките, свързани с електрическите велосипеди поради аварията.

„Всеки път, когато шофьорът на автомобил е опасен и се удари в ремарке за мотор, няма значение дали е бил дърпан заедно с електрически мотор или такъв, задвижван изцяло с мускулна сила“, каза Ингерл.

Тя призова за повече мерки за сигурност на велосипедите да се движат безопасно, като например изграждане на повече велосипедни алеи.

Децата под 12-годишна възраст в Австрия са длъжни да носят каски, включително докато се карат в ремарке за велосипеди.

Ремаркетата също трябва да имат достатъчно осветление отзад и отстрани, което е отделно от мотора, както и предпазни колани и спирачки.

Following the tragic deaths of two young children in a traffic accident, Austrian politicians are locked in a debate with bicycle advocates over safety measures for children on bikes.

A 1-year-old and a 4-year-old died on Monday in a town outside of Vienna after a car hit the bike trailer that they were traveling in. The 39-year-old mother who was pulling the children behind her electric bike was also injured.

Police said that the trailer was sent flying 15 meters (49 feet) into a nearby field and that the cause of the accident was still unclear.

Both the mother and the 60-year-old driver of the car are being investigated on suspicion of involuntary manslaughter, reported Austrian newspaper Der Standard.

Austrian authorities said they are still working to determine whether the trailer was properly lit and that neither child was wearing a helmet.

Politicians with the far-right Freedom Party of Austria (FPÖ) called for investigations into accidents involving the child transporters, and have voiced support for a ban.

“Bike trailers for children have no business on the streets,” FPÖ politician Karl Baron said in a statement.

“The FPÖ has been warning for years about the insufficient safety of bike trailers or cargo bikes to transport children on the road,” added Baron, who is the party spokesperson for Vienna’s transportation committee.

Transportation Minister Andreas Reichhardt, also a member of the FPÖ, announced on Tuesday that the government is investigating data on child transport on bikes.

The Austrian government wants to “look closely” at accident figures and safety regulations, a ministry spokeswoman told Der Standard.

The FPÖ’s proposals and articles criticizing the safety of bike trailers received pushback from safety experts and others on social media who urged expanded protections for bicyclists.

“The fact is that the danger stems from those 1.5-ton vehicles traveling at 100 kph (62 mph) and not from child trailers,” wrote Ulrich Leth, a transportation expert at the Technical University of Vienna, on Twitter.

“The discussion must then revolve around minimizing the risk from cars,” he added, suggesting speed limits as a possible solution.

Ines Ingerle, a communications official with Austria’s bicycle lobby, also took issue with the criticism leveled at electric bikes due to the accident.

“Whenever a car driver is unsafe and hits a bike trailer, it doesn’t matter whether it was being pulled along by an electric bike or one powered purely with muscle power,” Ingerle told Der Standard.

She urged for more security measures for bikes to move around safely, such as installing more bicycle lanes.

Unlike in Germany, children under the age of 12 in Austria are required to wear helmets including while riding in a bike trailer.

The trailers are also required to have sufficient lighting on the backs and sides that is separate from the bike, as well as seat belts and brakes.

 

 

Vox World Ltd. Всички права са запазени. 2015-2019 © Част от Сдружение “Артистичен глас”.