fbpx
radio vox
radio vox

ВАС обяви формулата за дялово разпределение на топлинната енергия за нищожна

Сподели:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) обяви за нищожна формулата за дялово разпределение на топлинната енергия в сградите етажна собственост.

С решението (пълния му текст виж тук) се отменят десетки разпоредби от Наредба № 16-334 за топлоснабдяването и от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия, включително и тези, съдържащи формулата.    

От него става ясно, че върховните съдии Милка Панчева (председател на състава и докладчик), Росен Василев и Сибила Симеонова са установили серия от нарушения на правилата за издаване на подзаконови нормативни актове още при приемането на наредбата през 2007 г., както и при последното изменение на методиката през 2015 г.

Оказва се, че през 2013 г. измененията в наредбата за топлоснабдяването са направени със заповед на тогавашния заместник-министър на енергетиката Анна Янева. Тя разпорежда и обнародването им в Държавен вестник.

ВАС обаче посочва в решението си, че тя не е имала такова правомощие, а единствено министър може да издава правилници, наредби, инструкции и заповеди – чл. 115 от Конституцията и подчертават, че тази компетентност не може да се прехвърля със заповед за заместване.

Освен това ВАС установява, че за издаването на Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването липсват, каквито и да било мотиви. „Изискването на чл. 28 от Закона за нормативните актове е императивно и пропускът на администрацията да изготви мотиви възпрепятства не само възприемането и контрола върху обжалвания подзаконов административен акт, но е пречка и да се създаде рамка и критерии относно разбирането и тълкуването му, и не може да се установи каква промяна в обществените отношение е наложило издаването на нов подзаконов нормативен акт, а не планираното изменение на Наредба № 2 за топлоснабдяването“, обяснява съдът.

При промените в наредбата от 2015 г. на сайта на Министерство на енергетиката е публикувано съобщение за провеждане на обществено обсъждане, но в него няма мотиви. „Никакви съображения не са изложени в публикувания доклад относно целите, които проектът преследва, изложено е само, че предложените изменения в проекта се правят с цел създаване на еднородна практика при прилагане на Наредбата от отделните топлофикационни дружества и лицата по чл. 139а от ЗЕ, както и да дадат еднозначно решение на определени частни случаи. След този текст има линк за мотиви и проект, но такива по настоящото дело не са представени и не може да се установи дали имат различно съдържание от доклада от 14.11.2014 г., както и какво е реалното съдържание на проекта за изменение на Наредбата“, пише в решението.

Нещо повече – съдът заявява, че от съдържанието на административната преписка се вижда, че не е извършено никакво обсъждане на предложенията.

Предвид липсата на уведомяване на заинтересованите лица и организации и изготвени мотиви при издаването на наредбата, съдът приема, че е налице съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което влече след себе си отмяна на оспорените пред него разпоредби от наредбата.

ВАС не отменя наредбата и методиката в цялост, тъй като пред него са атакувани само отделни техни разпоредби.

Решението не е окончателно.

Vox World Ltd. Всички права са запазени. 2015-2019 © Част от Сдружение “Артистичен глас”.