fbpx
radio vox
radio vox

Мюсюлманските жени в Гренобъл против забраната на буркините

Сподели:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

С  летните метеорологични условия, дебатът около забраната на буркини във Франция отново се появи.

Мюсюлманските жени се противопоставиха на местната забрана през уикенда и носеха ислямския бански костюм на цялото тяло, като по този начин нарушиха правилата за плувен басейн в югоизточния град Гренобъл.

На жените, които носеха банския костюм, който покрива цялото тяло, с изключение на лицето, ръцете и краката, бяха наложени глоба от 35 евро (40 долара).

Плувният басейн Жан Брон е сред няколко във Франция, които са забранили буркините и са видели много жени, нарушаващи правилата като част от организиран протест.

“Операция буркини” е създадена миналия месец от членове на групата Граждански алианс на Гренобъл, за да защитят правата на мюсюлманските жени. Жените изискват от публичните басейни, които понастоящем изискват от мъжете да носят бански гащета и жени да носят бикини или бански костюми, да променят правилата си, за да приемат носещите буркини.

Десният национален лидер Мари Льо Пен критикува активистите и призовава за твърд отговор от местните власти.

“Време е да кажем силно и ясно, че буркини няма място във Франция” пише Льо Пен в пост в Туйтър.

Дясноцентристката водеща на региона на Париж, Валери Пекрес, също изрази загриженост относно нормализирането на бански костюми на цялото тяло.

“Ако приемем буркини, след няколко години, всички млади момичета от бедните квартали ще се къпят прикрити, по морални причини или за да защитят репутацията си,” каза тя за радио Classique.

Две от жените, участвали в протеста, имаха съвсем различна гледна точка.

Говорейки пред Би Би Си, Хасиба и Латифа казаха, че трябва да имат същите права като всички останали.

„Имаме една мечта: да се забавляваме в обществените басейни като всички останали граждани, да придружаваме децата си, когато искат да поплуват, докато през лятото тук е много горещо в Гренобъл.

“Трябва да се борим срещу дискриминационните политики и предразсъдъци във Франция, тъй като всъщност сме лишени от гражданските си права за достъп до обществени услуги и инфраструктури, собственост на града”, заявиха те пред BBC.

Гражданският съюз обяви чрез Facebook, че действието е част от движение, започнало преди повече от година с петиция, подписана от повече от 600 мюсюлмански жени.

Те умоляват кмета на Гренобъл Ерик Пиоле да промени правилата относно обществените басейни.

With the summer weather heating up, the debate surrounding the banning of the burkini in France has reemerged. Muslim women defied a local ban over the weekend and wore the Islamic full-body swimsuit, in doing so breaking the rules of a swimming pool in the southeastern city of Grenoble.

Women who wore the swimsuit, which covers the entire body except for the face, hands and feet, were issued a fine of €35 ($40).

The Jean Bron Swimming Pool is among several in France that have banned burkinis and saw many women breaching the rules as part of an organized protest.

“Operation burkini” was created last month by members of the group Citizen Alliance of Grenoble in order to defend Muslim women’s rights. The women are demanding that public pools, which currently require men to wear swim briefs and women to wear bikinis or one-piece swimsuits, change their regulations to accommodate burkini wearers.

Far-right National Rally leader Marine Le Pen has criticized the activists and called for a firm response from local authorities.

“It’s time to say loud and clear that the burkini has no place in France,”

The center-right head of the greater Paris region, Valerie Pecresse, also raised concerns about normalizing the full-body swimsuits.

“If we accept the burkini, in a few years, all the young girls from poor neighborhoods will be bathing covered up, for moral reasons or to protect their reputations,” she told Radio Classique.

Two of the women who took part in the protest held a very different view.

Speaking to the BBC, Hassiba and Latifa said they should have the same rights as everyone else.

“We have a dream: to have fun in public swimming pools like all other citizens, to accompany our children whenever they want to have a swim while it is very hot in the summer here in Grenoble.

“We must fight against discriminatory policies and prejudice in France, as we are actually deprived of our civil rights of access to public services and city-owned infrastructures,” they told the BBC.

The Citizen Alliance said, via Facebook, that the action was part of a movement that began over a year ago with a petition signed by more than 600 Muslim women. They are pleading with Grenoble Mayor Eric Piolle to change the rules regarding public swimming pools.

Vox World Ltd. Всички права са запазени. 2015-2019 © Част от Сдружение “Артистичен глас”.