fbpx

Продължава застудяването на времето през последните дни. Ползването на различни отоплителни уреди и подценяването на пожарните правила повишава риска от възникване на пожари.

За периода от 01.11.2017 г. до 11.01.2018 г. в Кюстендилска област са възникнали 8 пожара с материални загуби. Един от тях е причинен поради неправилно ползване на отоплителен уред,строителна неизправност е причина за 4 пожара, самозапалване –1, детска игра –1, и за един от пожарите причината е в процес на установяване

Пожари без материални загуби са 18, като от тях 15 са причинени от самозапалване в комини., техническа неизправност на отоплителен уреди е причинила 1 пожар, строителна неизправност –2.

При един от пожарите е загинало дете/на 6 ноември 2017 г. в Дупница/.

За да бъдат предпазени децата да не стават жертва на битови пожари, , припомня основните правила за безопасност.

Процесът на горене е особено интересен за малчуганите! Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай. Опасно е т. нар. непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето въглероден окис. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване. Ако печката се самозагаси, почистете я!

Обезопасете контактите със специални предпазители.

Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Особено опасно е да оставате детето само до отоплителни електроуреди с открити реотани. Упражнявайте постоянен надзор над децата.

Никога не ги заключвайте! Ако се наложи да оставите замалко детето само вкъщи, обезопасете предварително помещението и дома. Но никога не заключвайте вратите – те са пътят за евакуация и спасение на децата в случай на пожар. Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.

Учете Вашето дете да разпознава местата вкъщи, където може да възникне пожар и предметите, които могат да го предизвикат.

Уточнете мястото, където може да се скрие, когато не може да избяга при пожар. Добре е това да бъде банята при пуснат душ и поставяне на намокрена маска на устата и носа.

Нека детето знае телефона за съобщение при пожар – тел. 112.

Научете го за точния адрес, на който живеете, и какво трябва да съобщи на тел. 112 при откриване на признаци на пожар.

 

Спазването на правилата за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, на всеки родител, а подценяването им може да застраши не само вашия, но и живота на най–близките Ви. Давайте личен пример с поведението си за спазване на правилата за пожарна безопасност.

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020