Current track

Title

Artist

Background

СИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР

Written by on 29.03.2019


Близо 30 човека присъстваха на информационна среща, по време на която управителят на Областен информационен център – Кюстендил, Любомира Велинова, разясни условията за кандидатстване по Схемата за малки инициативи. Схемата се изпълнява  в рамките на Програма „Фонд Активни граждани България“, средствата за която се осигуряват от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (донори са страните Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Фондът подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

По тази програма допустимите кандидати – неправителствени организации, в т.ч и читалища, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да кандидатстват за финансиране на малки проекти с бюджет от 2 000 до 10 000 евро за изпълнение на дейности в един от 6-те приоритета на програмата: демократична и гражданска култура, подкрепа за права на човека, овластяване на уязвими групи, равенство между половете, опазване на околната среда и повишаване капацитета на кандидатстващите организации.

Подаването на проектни предложения е изцяло уеб-базирано. За целта е необходима предварителна регистрация на кандидата в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП), която е достъпна чрез интернет страницата на Фонда на адрес www.activecitizensfund.bg. В периода 2019 – 2023 г. по Схемата за малки инициативи текущо ще се отваря възможност за подаване на проектни предложения и договориране на проекти в рамките на до осем сесии, с шестмесечни периоди за подаване на проектни предложения. Крайният срок за подаване на проекти по настоящата сесия е 15 септември 2019 г.

Повече информация за програмата може да получите в офиса на центъра на ул. „Патриарх Евтимий“ № 18 в гр. Кюстендил или на телефон 078 520 212.