fbpx

След проведената пресконференция в БТА, днес Сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“ внесе в НС, становище до КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ с председател Данайл Кирилов, по  общ законопроект № 753-03-17 от 19.07.2017 г. на приетите на първо гласуване на 7 юли 2017 г. законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-4, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 10.05.2017 г., законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, внесен от Пламен Трифонов Христов, Албена Владимирова Найденова и Полина Цветославова Цанкова – Христова на 12.05.2017 г., законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-12, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-34, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 04.07.2017 г.

По ЗИД на ГПК вх. № 754-01-4 от 10.05.2017 г.

По чл.417 ГПК

Да не се допуска приемане на разпоредбата в този вид . Следва да се прецизира и доразвие.

МОТИВИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

В мотивите по ЗИД на ГПК № 754-01-4 е предложена справедлива защита на длъжника. Предлага се подаденото възражение от длъжника да спира изпълнението. В проекта за ЗИД на ГПК не фигурира подобно предложение.

Би следвало да се постигне защита и да не се допуска незабавно изпълнение при условие, че вземането не е доказано по съдебен ред и пред съда не е депозирано становище на другата страна. Представеният документ по реда на чл.417 ГПК изхожда само от кредитора и не може да се гарантира вярност и автентичност.

Допускането на незабавно изпълнение гарантира единствено интереса на кредитора . Не гарантира равнопоставеност на страните.

Изпълнение би следвало да се допуска само при влязла в сила Заповед за парично изпълнение.

Не следва да се допуска намесата и на други субекти в правоотношението на длъжника – кредитополучател и банката – Кредитор, който да е гарантиран по отношение на вземането си с правата на банка по чл.417 ГПК.

С предложената т.10 от ЗИД на ГПК се постига именно тази гаранция и за трети лица , които изкупуват вземанията на банката , но ги доказват с документи , изхождащи от банката – с „документи или счетоводни книги, с които се установяват вземанията на банките“

Да се регламентира връчване на Заповед за изпълнение и изпълнителен лист от съда , а не от съдебния изпълнител.  По този ред се гарантира спазването на закона и гарантиране връчването на длъжника. ЧСИ се избира от кредитора и обслужва на практика неговия интерес. Наблюдава се нерегламентирано връчване в тези случаи и нарушени права на длъжника.
Предлагат се промени в Закона за частните съдебни изпълнители:

Чл.78 ал.5 „Сборът на всички такси по изпълнението не може да надвишава размера на задължението“

Да се прецизира разпоредбата и да не се допуска приемането й в предложения вид.

МОТИВИ

Следва да се допусне изключение за събиране на суми под определен размер като се имат предвид минималните такси за образуване на изпълнително дело, проучване на длъжника и извършване на изпълнителни действия, без които събирането на задълженията е невъзможно) и съответните им пропорционалните такси, като и таксата за присъединяване на взискател .

По този ред се ограничава възможността за събиране на суми до 150 лева и те ще са несабираеми.

Предложено е назначаване на особен представител на разноски на ищеца. Следва да е налице безспорност по отношение на тези разноски и дали същите ще се третират като такса.

Следва да се третира по безспорен начин дали е такса и оценката на имуществото преди публична продан.

Ако разноските за назначаване на особен представител и за оценка се третират като такси, то събирането на вземания до около 500 лева ще е невъзможно.

  • 8 – чл.435 ал.2

Да се прицизира разпоредбата и да не се приема в този вид.

МОТИВИ
Регламентира се обжалване на оценката.

Методите за оценка са посочени в § 1 т.10 от ДР на ДОПК, но не съществуват критерии и ограничения за тяхното прилагане.
Следва да бъдат въведени критерии , на които да отговаря оценката за да се мотивира обжалването.

В противен случай обжалването ще се използва на практика за шиканиране на изпълнението.

  • 17

МОТИВИ

В чл.19 а от Закон за частните съдебни изпълнители, се регламентира задължение на частния съдебен изпълнител да предоставя копие от документите по изпълнителното дело в 7-дневен срок от постъпване на молбата.

Да се прицизира разпоредбата .

МОТИВИ

Предлагаме неизпълнението на задължението да бъде санкционирано с достатъчната строгост за превантивност.

За ЗИД на ГПК, вх. № 754-01-5 от 12.05.2017 г.

Важи гореизложеното.

По ЗИД на ГПК вх. № 754-01-12 от 20.05.2017 г.

Подкрепяме текстовете.

По ЗИД на ГПК вх.№ 754-01-34 от 04.07.2017 г.

По отношение на чл.418, ал.5 важи гореизложеното по първия проект за ЗИД на ГПК . вх. № 754-01-4 от 10.05.2017 г.

Йордан Гаврилов – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС  на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИТЕ

ПЕТИЦИЯ:

www.peticiq.com/zapovedno-proizvodstvo

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020