Current track

Title

Artist

Background

Проучванията показват нарастваща подкрепа за ЕС

Written by on 15.03.2019

Последното проучване Евробарометър, потвърждава постепенно нарастващата подкрепа на гражданите за Европейския съюз. Проведено проучване през септември 2018 г. сред 27 000 души в 28-те държави членки, то показва, че:

  • 62% от гражданите вярват, че членството на тяхната страна в ЕС е нещо добро, а повече от две трети (68%) от анкетираните са убедени, че страната им е извлякла ползи от членството си в ЕС. Това е най-високият резултат, измерен от 1983 г. насам66% от европейските граждани биха гласували страната им да остане членка на ЕС (мнозинство във всички държави членки), само 17% биха обмислили дали да напуснат, а 17% нe са решили.
  • 41% от анкетираните вече знаят датата на следващите европейски избори, като 51% се интересуват от тях.

Попитани за конкретни пораждащи безпокойство въпроси, приоритетите на гражданските кампании са се променили през изминалите 6 месеца. Имиграцията е в основата на дневния ред през септември (50%), следвана от икономиката (47%) и борбата с младежката безработица (47%), докато борбата с тероризма е на четвърто място с 44%.

Методология на проучванията Евробарометър

Проучванията на Европейския парламент и Европейската комисия се изпълняват от един и същ изпълнител с една и съща методология, което дава възможност за пряка съпоставимост и наблюдение на тенденциите. Те използват персонални интервюта с около 27 000 граждани от всички държави членки, представителна извадка на европейци на възраст 15 години и повече.

Моделът на проучването е внимателно изграден, така че да отразява социално-демографските характеристики на всяка държава членка и статистически да е напълно представителен. Анализът на резултатите цели да гарантира всеобхватен преглед на националното развитие, регионалните специфики, социално-демографските разлики и историческите тенденции.

За всяко проучване е достъпна следната информация:

  • основен доклад (на английски в деня на публикуване, а по-късно на всички 23 езика),
  • пълно приложение със социално-демографски данни и резултати,
  • национални справки с основните резултати за всички държави членки (на английски и на националния език),
  • обобщени файлове в Excel,
  • файл с SPSS данни с пълния набор необработени данни (на разположение при поискване).

Скорошни проучвания:

Democracy on the move: European elections: one year to go (April 2018)

Socio-demographic trends in national public opinion

Parlemeter 2017: A stronger voice (October 2017)

Two Years before the 2019 European Elections (May 2017)