Current track

Title

Artist

Background

Проекта за наредба за междублоковите пространства в София

Written by on 21.02.2019


Председателят на ПП”МИР” Симеон Славчев, който е и общински съветник в Столична община внесе проекта за наредба за междублоковите пространства в общинският съвет.

Целта на наредбата е да се даде възможност на гражданите пряко и активно да участват в мероприятията по подобряване на жизнената среда в жилищните комплекси на територията на Столична община.

Моля обърнете първо внимание на това, какво включва използването на междублоковото пространство:
1.поставяне на елементи на градско и градинско обзавеждане;
2. поставяне на съоръжения за игра;
3. поставяне на обзавеждане на площадки за игра;
4. изграждане на площадки за игра;
5. тихи игри;
6. поставяне на спортни съоръжения;
7. озеленяване с декоративна растителност.

Обърнете внимание и какво включва поддържането на междублоковото пространство:
1. грижа за дървесната и друга растителност;
2. почистване от отпадъци, сняг и др.;
3. грижа за съществуващи тротоарни и други настилки, включително подмяната им при необходимост;
4. осигуряване на безопасност и добър вид на поставените съоръжения за игра, спортни съоръжения, елементи на обзавеждане на площадки за игра и на друго градско и градинско обзавеждане;
5. осигуряване на безопасност на изградените площадки за игра;
6. други дейности в общ интерес на етажната собственост.

Също така обърнете внимание и на едно от най-важните неща в наредбата – за какво НЕ може да се ползват междублоковите пространства.

В предоставената за поддържане и използване прилежаща площ НЕ се допуска:
1. отглеждане на животни
2. паркиране в прилежащата площ на места, които съгласно действащия подробен устройствен план не са предназначени за това;
3. използването на част от прилежащата площ за нуждите само на един или няколко от собствениците в етажната собственост или на трети лица;
4. използването на прилежащата площ за производствени, търговски или за други стопански дейности;
5. складиране на отпадъци, вещи и др.;
6. поставяне на огради, освен градински ажурни огради с височина до 0,5 м. или жив плет;
7. извършване на реклама дейност по какъвто и да било начин;
8. предоставянето на част от прилежащата площ по какъвто и за било начин за ползване на трети лица.

Убеден съм, че чрез наредбата активните и съвестни столичани, ще докажат със своя личен прием, че в София може да има ред и тя може да бъде чиста, подредена и зелена.

Крайно време е да променим начина си на мислене и манталитета си, защото само така ще успеем да променим в положителна посока и всичко, което ни заобикаля!!!