fbpx

Парламентът прие вчера промени в Закона за местни данъци и такси на второ четене, свързани с таксата за битови отпадъци.

С приетия закон, такса за битови отпадъци ще се заплаща за извършвани от общината услуги на територията на общината. Видът на предлаганите услуги на територия общината, както и честота на събиране и транспортиране на битовите отпадъци, ще се определят със заповед на кмета на общината и ще се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.

Съгласно законопроекта кметът на общината е длъжен да организира събирането и поддържането на информация за броя на ползвателите на услугите на територията на общината. За неизпълнение на това задължение на кмета на общината се налага глоба от 500 до 2500 лв. за всяка година, за която липсва тази информация.

С промените се въвежда задължение лицата да декларират обстоятелствата, които имат значение за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци (например промяна на броя обитатели на имота), както и всяка тяхна промяна чрез подаване на декларация по образец, ред и срок. При деклариране на неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса битови отпадъци, се налага глоба от 10 до 400 лв. и имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв.

radiovox.bg

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Днес е Игнажден

Игнажден е ден, в който се почита паметта на свети Игнатий Богоносец,

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020