fbpx

По повод тазгодишното отбелязване на Международния ден на жената Комисията публикува доклада си за 2019 г. относно равенството между жените и мъжете в ЕС.

Добрата новина е, че Европа постига напредък, но въпреки това трябва да ускорим промяната.
За да подобри живота на жените в Европа, Комисията “Юнкер” предприе действия на всички фронтове – от борбата с насилието срещу жените и премахването на разликата в заплащането между половете до създаването на по-добри условия за равновесие между професионалния и личния живот за семействата.
Франс Тимерманс, първи заместник-председател, заяви днес: Вече сме 2019 г., а в областта на равенството между половете напредваме едва-едва. В някои държави положението дори се влошава. Всичко, което искаме, е: равенство за всички. Нито повече, нито по-малко. Време е жените и мъжете заедно да настояват за равенство.
Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави: Жените все още са недостатъчно представени в политическия живот в целия ЕС. Това важи също и за европейските институции. Искам да видя повече жени кандидати на избори. Трябва да дадем пример: призовавам държавите членки да представят повече кандидатури на жени за бъдещи европейски комисари.
Днешният доклад показва известен напредък в областта на равенството между половете, но жените продължават да се сблъскват с неравенство в много области:
Равнището на заетост в ЕС за жените достигна рекордно високо равнище от 66,4 % през 2017 г., но положението се различава в отделните държави членки. Миналата година осем държави членки получиха препоръки в рамките на европейския семестър да подобрят участието на жените на пазара на труда (Австрия, Германия, Естония, Ирландия, Италия, Полша, Словакия и Чехия).
Жените са изложени на по-голям риск от бедност, като техните заплати са средно с 16 % по-ниски, отколкото на мъжете. Това се изразява и в разликата в пенсиите, която през 2017 г. възлизаше на 35,7 %. В някои държави над 10 % от жените в напреднала възраст не могат да си позволят необходимите медицински грижи.
Жените до голяма степен продължават да бъдат недостатъчно представени в парламентите и правителствата. Само 6 от 28-те национални парламента в ЕС са ръководени от жена, а 70 % от депутатите в парламентите в ЕС са мъже. Макар че понастоящем 30,5 % от висшите министерски постове се заемат от жени – най-високото равнище от 2004 г. насам, когато за пръв път имаше налични данни за всички държави-членки на ЕС, все още е явна тенденцията на жените да се разпределят ресори, за които се счита, че представляват по-слаб политически приоритет.
Стъкленият таван все още е реалност в предприятията, като едва 6,3 % от длъжностите “главен изпълнителен директор” в големите дружества, допуснати до борсова търговия в ЕС, са заемани от жени.
Споделяне на отговорностите за полагане на грижи благодарение на новите правила на ЕС за равновесие между професионалния и личния живот
С постигнатото наскоро споразумение по Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот се въвежда европейски минимален стандарт от 10 дни платен родителски отпуск за бащите след раждането на детето им, който ще се заплаща като отпуск по болест. Директивата утвърждава съществуващото право на 4 месеца отпуск за отглеждане на дете, като 2 от тях не могат да бъдат прехвърляни между родителите. С нея се въвежда заплащане за тези 2 месеца на равнище, което следва да бъде определено от държавите членки.В Директивата са включени също разпоредби за 5-дневен отпуск годишно на работник за полагане на грижи, което представлява ново европейско право за работниците. И не на последно място, новите правила утвърждават правото на всички родители и на лицата, полагащи грижи, да поискат гъвкав режим на работа.

Жените в Европейския парламент и Европейската комисия

През ноември 2018 г. жените представляваха 36,4 % от 749-мата членове на Европейския парламент (евродепутати), малко под върховата стойност от 37,3 %, постигната в края на 2016 г. Финландия се откроява силно, като 76,9 % от нейните евродепутати са жени. Представителите на седем държави членки включват поне 40 % от всеки пол (Ирландия, Испания, Франция, Хърватия, Латвия, Малта и Швеция, докато над 80 % от членовете на ЕП от България, Естония, Кипър, Литва и Унгария са мъже).
В Европейската комисия непрекъснатите усилия за постигане на целта 40 % от средните и висшите управленски длъжности до 2019 г. да се заемат от жени, поставена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, вече дават резултати. Делът на жените на ръководни длъжности достигна 39 % на всички равнища, 37 % на висше управленско равнище и 40 % на средно управленско равнище.

Контекст

Равенството между жените и мъжете е основна ценност на Европейския съюз и е залегнало в Договора още от самото начало, тъй като Договорът от Рим съдържа разпоредба относно равното заплащане.

Работата на Комисията в областта на политиката за равенство между жените и мъжете се основава на Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016Ч2019 г., съсредоточен върху пет приоритетни области:
– увеличаване на участието на жените на пазара на труда и равната икономическа независимост на жените и мъжете;
– намаляване на разликите между половете по отношение на заплащането, доходите и пенсиите и по този начин борба с бедността сред жените;
– насърчаване на равенството между мъжете и жените в процеса на вземане на решения;
борба с основаното на пола насилие и защита и подкрепа за жертвите;

-насърчаване на равенството между половете и правата на жените по целия свят.

Коментирай

Сродни новини:

Еньовден

Еньовден е празник в българския народен календар, който се чества на 24 юни всяка година.

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата