fbpx

По инициатива на народния представител от БСП Бойко Клечков в Кюстендил се проведе среща със земеделски производители от областта. На срещата присъстваха и  експерти от Министерство на земеделието.Мариета Нейкова, началник отдел „Животновъдство“, Красимира Тодорова от дирекция „Поземлени отношения“ и Преслав Петков от дирекция „Държавни помощи“, отговаряха на поставените въпроси от земеделските стопани и производители в читалище „Братство“.В двучасовата дискусия взеха участие и дългогодишният директор на Института по земеделие в Кюстендил професор Димитър  Домозетов, както и Валери Тотевски – директорът на ОД Държавен фонд „Земеделие“-Кюстендил.“Искам да информирам, че е утвърден е окончателният финансов ресурс в размер на 143 500 000 лв. по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г.На срещата бе припомнено, че приемът по Ковид помощта стартира на 21 април 2022 г. и ще продължи до 20 май 2022 г. Документи за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие. До 15 юни Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати.Бюджетът е разпределен в следните направления:
Едри и дребни преживни животни, пчелни семейства – 79 000 000 лв.Плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз – 64 500 000 лв.След приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по сектори в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори, се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат“, каза за медиите директорът на ОД Държавен фонд „Земеделие“-Кюстендил Валери Тотевски.

„Земеделските производители поставиха и основен въпрос, как ще се компенсират загубите при овощните култури, причинени от късните пролетни студове.Земеделците трябва да знаят, че от 16 май стопаните могат да кандидатстват за застраховане на реколтата от винено грозде. По мярката ще се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са застрахователни рискове за природни бедствия – неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша), които унищожават повече от 30 на сто от средния добив.  Загубите се изчисляват на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години с оглед на предходния петгодишен период, като от него се изключва най-високата и най-ниската стойност. Към застрахователните рискове, които се финансират, са включени неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша), загуби, причинени от животни, болести по растенията, нашествия от вредители, както и загуби, причинени от пандемии при хората.За подпомагане могат да кандидатстват гроздопроизводители – физически или юридически лица, както и групи и организации на физически или юридически лица. Преди подаването на документи в ДФ „Земеделие“ производителите трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания. Финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, е до 80% от стойността на застрахователните премии“, поясни директорът на ОД Държавен фонд „Земеделие“-Кюстендил Валери Тотевски.На срещата се коментираха и  въпроси свързани с несъвършенства в законодателството, касаещи арендаторите на земи, както и безстопанственото пускане на животни в чужди землища.Земеделските производители обсъдиха и темата с реализацията на черешовата продукция от областта и районите в страната.“Смятам, че тези срещи са изключително полезни и се надявам да продължат, като благодаря на народния представител от БСП Бойко Клечков, по чиято инициатива тази среща се случи в Кюстендил“, заключи директорът на ОД ДФЗ Валери Тотевски.

Симеон Смирнов-радио VOX BULGARIA

.

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020