fbpx
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Върховният административен съд отмени решението, с което се въвеждат лимити за болниците. Решението бе взето в началото на 2015 година, посочват от Българския лекарски съюз.

От Лекарския съюз напомнят, че нямаше да се стигне до тук, ако ръководството на НЗОК се е било вслушало в многократните им призиви за актуализация на бюджетната рамка както в 2016 г., така и през 2017 г.

От БЛС посочват, че след решението на ВАС изпълнителите на медицински услуги могат да търсят дължимите им суми, включително и отговорност за причинените им вреди, но стига да докажат претенциите си.

Върховният административен съд потвърждава изцяло мотивите на Административен съд София град, който прогласи за нищожни точка 2 и 3 на решението, с които се определят лимитите на болниците през 2015 година.

В мотивите на решението се казва, че разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от ЗБНЗОК за 2015г. изрично предвижда, че Надзорният съвет на НЗОК разполага с правомощие да приеме правила за условията и реда за определяне и изменение на стойностите по годишните общи стойности на разходите за всяка РЗОК и на разходите на изпълнителите на Болнична медицинска помощ.

Никъде обаче не е предвидена възможност НЗОК да определя „обем на финансовите средства, които ще се разпределят по реда на правилата“, тъй като това би означавало да се заложат нови стойности на разходите за Болнична медицинска помощ, с което биха се иззели функциите на Народното събрание по приемане на Закона за бюджета на НЗОК.

Налага се краен извод, че НС на НЗОК няма компетентност да приема обеми на финансови средства за заплащане на дейностите за болничната медицинска помощ, залагайки процентен механизъм спрямо средствата, получени през 2014 г., посочват от Българския лекарски съюз. Единственото възложено му правомощие съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗБНЗОК за 2015г. е да определи реда, по който вече утвърдените със ЗБНЗОК средства да бъдат разпределени между отделните РЗОК и лечебните заведения.

radiovox.bg

Коментирай

Сродни новини:

Новини от деня

Последвайте ни:

Видео на седмицата

Radio Vox. All Rights Reserved © 2020